Styrelsen

Styrelsen för Harefjordens FVO 2019–2020
Bertil Fjordensjö, ordförande
Per Ivermark, kassör
John Viotti, ledamot
Frank Schoas, ledamot
Fredrik Olsson, ledamot
Jocke Wester, ledamot
Nils-Ola Nilsson, suppleant
Gunnar Jansson, suppleant
Valberedning: Sune Fransson, Anders Gunnarsson och Lennart Lundqvist

Protokoll från årsmötet 2019