Fiskekort/regler

Fiskekortsförsäljning:
Turistbyrån i Säffle 0533 – 681010
ICA Vikinghallen Nysäter
Östra sidan: Anders Gunnarsson 070-585 05 96
Norr: John Viotti 070-376 67 00
Nysäter: Olle Östlundh  070-6900950
iFiske (länk till hemsidan)

REGLER FÖR FISKET
Fiskekort berättigar endast till fiske med handredskap (nät är endast tillåtet för den som har fiskerätt eller med familjekort för ortsbor och sommarstugebor, där man kan köpa till 1 st nät).
Förbud mot att fiska Gös i hela området från den 25 april tom 15 juni. Fångad Gös under förbudstiden ska återutsättas.
Minimimått: Gös 45 cm, Lax och Öring 60 cm. Fångst under minimimått återutsätts.
Fångst av Asp, Ål och Kräftor är förbjudet under hela året.
Vid fiske från båt begränsas betet till 4 st drag.
Max 3 st Gösar per person och dygn får fångas.
Max 4 st Gösar per båtlag och dygn får fångas.
Max 2 st spö per person i båt.
Till och med det år man fyller 15 år krävs inget fiskekort.
FISKERÄTT
Fiskerättsägare som saknar Fiskerättsbevis kontaktar Styrelsen för kontroll mot fiskeregistret och utskrift av nytt.
Fiskerättsbeviset inkluderar fiske med handredskap i hela Harefjorden inkl. tillfälliga besökare samt nätfiske med 3 st nät i egna hemmanet.
En Fiskerättsägare får anlita en medhjälpare. Vid sjukdom får medhjälparen ta upp näten men i övrigt ej fiska utan att markägaren är med.
Nätfiske
Nätfiske är förbjudet under den tid Gösen är fredad från 25 april till och med 15 juni varje år.
Länsstyrelsens anvisning om minsta maskvidd 110 mm gäller även här (vänerstadgan).
Nät ska vara upptagna ur sjön mellan 10.00 till 15.00 varje dag.
Båda ändar ska utmärkas med boj med minsta diameter 15 cm. På bojarna ska Fiskerättsägarens namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning anges.
Överträdelse påföljd:
Kontrollavgift på 400 kr samt utrustning och fisk tas i beslag. Efterlevnad av reglerna kontrolleras av Länsstyrelsen förordnade Fisketillsynsmän.