Kontakt

Kontaktuppgifter
För att köpa familjekort eller om ni har några andra frågor kan följande kontaktas:
Östra Kila
Anders Gunnarsson 070-585 05 96
anders@harefjorden.se
Västra Kila

Värmlands Nysäter
John Viotti 070-376 67 00
john@harefjorden.se

Vi tar gärna emot fångstrapporter!