Kontakt

Kontaktuppgifter
För att köpa familjekort eller om ni har några andra frågor kan följande kontaktas:
Säffleområdet
Per Ivermark 070-358 30 81
per@harefjorden.se
Östra Kila
Anders Gunnarsson 070-585 05 96
anders@harefjorden.se
Västra Kila
Bertil Fjordensjö 070-329 52 38
bertil@harefjorden.se
Värmlands Nysäter
John Viotti 070-376 67 00
john@harefjorden.se
Karl Andrinsson 0533-300 15
Vi tar gärna emot fångstrapporter!